Het wetenschappelijk archief van Naturalis Biodiversity Center

Naturalis herbergt een collectie met meer dan 42 miljoen objecten (dieren, planten, fossielen, etc.). Over die collectie zijn allerlei gegevens bewaard, bijvoorbeeld in de vorm van aantekenboekjes, correspondentie, manuscripten, dagboeken, catalogi, foto’s, prenten en registerboeken. Samen vormen zij het archief en de beeldcollecties van Naturalis. Deze collectie is zowel van grote natuurhistorische en geografische als ook van antropologische en historische waarde. Binnen Nederland is deze documentatie op het terrein van de natuurlijke historie qua inhoud, omvang en belang uniek te noemen. Via deze site ontsluit Naturalis deze collecties digitaal.

In de toekomst worden meer archieven en beelden toegevoegd aan deze website. Het gaat hierbij veelal om zowel beschrijvingen van de stukken als ook scans. Nu al zijn een aantal belangrijke archieven, zoals die van de eerste directeur C.J. Temminck, de tweede directeur H. Schlegel, de botanicus P.W. Korthals en de oudste jaarverslagen van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie door te bladeren. Ook een aantal belangrijke beeldcollecties zijn hier te vinden, waaronder vele historische botanische tekeningen. Daarnaast zijn onze collecties Japanse tekeningen, gemaakt voor Von Siebold en van vroeger datum, alsmede vogeltekeningen van M.A. Koekkoek hier ontsloten.