Voor wie is het archief bedoeld?

Er worden dagelijks stukken aangevraagd uit de archieven en beeldcollecties. Niet alleen door de eigen Naturalis-medewerkers, maar vooral door onderzoekers vanuit de hele wereld. De systematische biologie is dan ook letterlijk een grenzeloze wetenschap. De data en beelden uit deze collecties worden regelmatig gebruikt in publicaties, bijvoorbeeld in de vorm van conclusies over de oorspronkelijke soortbeschrijvingen, of voor het toewijzen van type-exemplaren.

Daarnaast wordt deze collectie gebruikt door tal van andere disciplines, zoals de wetenschapsgeschiedenis, de geschiedenis van het openbaar bestuur, de geografie, de antropologie en biografisch, genealogisch en emancipatorisch onderzoek.

Kan ik het archief ook (fysiek) bezoeken?

Ja, dat kan. Op afspraak is het mogelijk archiefstukken in te zien. Zie Contact.

Hoe kom ik in contact met het archief van Naturalis?

Zie contact.

Kan ik me aanmelden als vrijwilliger om te helpen het archief te digitaliseren?

Ja, dat kan. Zie contact.

Wat vind ik onder de Archieven, Registerboeken en Beeldcollecties?

Onder Archieven zijn inventarissen van de onderzoeks-, collectie- en afdelingsarchieven te vinden. De aanwezige stukken zijn beschreven, en waar mogelijk – dat is nog lang niet voor alle archieven van toepassing – voorzien van scans van de documenten zelf.

Onder Registerboeken kan de gebruiker zoeken naar de gegevens van de specimen in de zoölogische en geologische collectie. Een registerboek is per afdeling of deelcollectie opgesteld. Het vermeldt alle collectie-objecten met hun registratienummer en belangrijkste gegevens. Deze objecten zijn grotendeels te vinden in de Naturalis BioPortal. In sommige gevallen zijn echter aanvullende gegevens over een object (specimen) genoteerd in zo’n registerboek. Ook is het al bladerend door een digitaal registerboek mogelijk naar andere specimens te zoeken, met een vergelijkbare datum van verwerving bijvoorbeeld.

Onder Beeldcollecties vind je tekeningen, schilderijen en foto’s. De meeste beelden zijn direct oproepbaar, tenzij het auteursrecht dat verhindert.

Wat betekenen de termen archief, verzamelbeschrijving, deelbeschrijving, enkelvoudige beschrijving en onderliggend bestanddeel?

Een Archief kan op de volgende manieren zijn opgebouwd:

  • Een Archiefbeschrijving met daaronder deelonderwerpen, gevat onder de Verzamelbeschrijvingen. Daaronder vind je de kleinste eenheden, Deelbeschrijvingen geheten. De meeste grote archieven hebben deze onderverdeling.
  • Een Archiefbeschrijving met daaronder alleen Enkelvoudige beschrijvingen. Deze onderverdeling is in de regel bij kleine archieven toegepast.

Alle beschrijvingen onder een Archiefbeschrijving (Verzamelbeschrijvingen, Deelbeschrijvingen en Enkelvoudige beschrijvingen) noemen we een Onderliggend bestanddeel. Deelbeschrijvingen en/of Enkelvoudige beschrijvingen vormen dus de meest gedetailleerde (“diepste”) laag van een archief. Soms bestaan ze uit enkele stukken of anders een kleine eenheid van stukken. Waar mogelijk zijn bij deze Deelbeschrijvingen en Enkelvoudige beschrijvingen ook scans openbaar gemaakt.

Hoe zoek ik in het archief?

Je kunt op verschillende manieren zoeken. Iedere methode heeft voor- en nadelen:

  • Via Vrij zoeken: Hiermee zoek je in een keer door alle beschikbare gegevens. De zoekresultaten kunnen bestaan uit een heel archief of juist specifieke bestanddelen betreffen.
  • Via Uitgebreid zoeken: Hiermee kun je veel specifieker zoeken, bijvoorbeeld op de velden archiefvormer (de samensteller van het archief), archiefnummer of inventarisnummer

Let op: als je zoekt op het veld Archiefvormer en dan Temminck dan vind je alleen het (hele) archief van Temminck. Dat is je zoekingang. Natuurlijk was Temminck ook de archiefvormer van alle Verzamel- en Deelbeschrijvingen die onder dit archief vallen. Omwille van de overzichtelijkheid vind je deze niet allemaal terug in de zoekresultaten. Klik op het archief van Temminck en daal dan via Onderliggende bestanddelen af naar de Verzamel- en Deelbeschrijvingen.

Naast Vrij zoeken en Uitgebreid zoeken kun je ook zoeken (of eigenlijk browsen) via het Archiefoverzicht in het menu. Dit toont het totale Naturalis-archief. Het is mogelijk hierin af te dalen en deelcollecties te vinden. Dit is een goede keuze als er geen persoon, periode of inventarisnummer bekend is, maar indien je gegevens over een onderwerp of deelcollectie zoekt.

Welke speciale tekens kan ik gebruiken bij het zoeken?

Bij het zoeken kun je gebruik maken van de volgende tekens:

  • Plus en min: zoeken met + (term moet aanwezig zijn) of – (term mag niet voorkomen).
  • Aanhalingstekens: zoeken met “ “, voor een precieze woordcombinatie (bijvoorbeeld “Klein Wezenland”).
  • Asterisk: Een * in de zoekvraag vervangt een of meer tekens. Jan*en zal dan bijvoorbeeld zoeken op Jansen, Janssen, Janzen. Zoeken op Lunter* doorzoekt alles dat met ‘Lunter’ begint, zoals Lunteren, Luntersch, Lunterse, Lunteraan.
  • Vraagteken: Een ? in de zoekvraag vervangt een enkel teken. Bij het intikken van Jan?en wordt Janzen en Jansen gevonden.

Ik ga naar Uitgebreid zoeken maar ik krijg daar alleen een Vrij zoeken zoekbox. Hoe kan dat?

De opties bij Uitgebreid zoeken zijn alleen beschikbaar voor het zoeken in hetzij de archieven, hetzij de registerboeken, hetzij de beeldcollecties. Vink daarom links alleen Archieven, Registerboeken of Beeldcollectiesaan. Dan verschijnen vanzelf de opties voor Uitgebreid zoeken.

Ik wil een overzicht krijgen van wat Naturalis aan archieven heeft. Hoe doe ik dat?

Hiervoor kun je het beste in het menu naar het Archiefoverzicht gaan. Je krijgt dan meteen een totaaloverzicht en je kunt verder afdalen in specifieke deelcollecties en archieven.

Ik heb gevonden wat ik zocht maar ik zie geen scans. Hoe kan dat?

Het kan zijn dat je bij een Archiefbeschrijving uit bent gekomen. Klik dan onderaan de beschrijving van dit archief op Onderliggende bestanddelen. Dan kom je op de Deelbeschrijvingen of Enkelvoudige beschrijvingen met daarbij wellicht wel scans. Staan ook hier geen scans bij? Lang niet alle archieven zijn al gedigitaliseerd of beschikbaar gesteld. Ook mag dit soms niet vanwege auteursrechten. Individuele bestanddelen uit dergelijke archieven kun je wel Aanvragen. Klik hiervoor op de knop met de titel Aanvragen bij een Enkelvoudige beschrijving of een Deelbeschrijving. Wij nemen dan contact met je op over de (eventuele) mogelijkheden.

Is het hele archief al ontsloten?

Nee, verre van. Wel worden er regelmatig nieuwe archiefbeschrijvingen toegevoegd. Soms zijn hier scans bij van de stukken, maar niet altijd. Archiefbestanddelen zonder scans kun je wel Aanvragen. Wij nemen dan contact met je op over de mogelijkheden. Nog vragen? Neem contact op met de archivaris (archief@naturalis.nl).

Hoe vraag ik een specifiek archiefstuk aan?

Bij Deelbeschrijvingen en Enkelvoudige beschrijvingen vind je een knop Aanvragen.
Klik hierop en vul het formulier in. Je kunt ook meerdere archiefstukken tegelijk aanvragen. Wij nemen dan contact met je op over de (eventuele) mogelijkheden. In sommige gevallen kunnen we je een scan toesturen en in andere gevallen maken we een afspraak om het werk bij Naturalis in te zien.

Binnen de Registerboeken wil ik zoeken op een specifiek registernummer. Kan dat?

Ja, dat kan. Ga naar Uitgebreid zoeken en vul daar het nummer (zonder de prefix) in in het zoekveld Registernummer. Eventueel kan je dit combineren met het selecteren van een Prefixin de dropdown. 

Er staat incorrecte informatie op de site. Waar kan ik dat melden?

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Naturalis streeft ernaar correcte en actuele informatie te verschaffen. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie na verloop van tijd nog steeds accuraat is. We zijn daarom heel blij met iedere correctie of aanvulling. Geef deze dan ook vooral door aan de archivaris via archief@naturalis.nl.

Ik ben de maker van een werk, maar dit staat niet als zodanig vermeld. Waar kan ik dat melden?

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Naturalis streeft ernaar correcte en actuele informatie te verschaffen. Meld je dan ook bij de archivaris via archief@naturalis.nl.

 

Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×