Op de werken (archieven, beelden, etc.) kunnen onder andere auteursrechten rusten die toekomen aan Naturalis en/of andere rechthebbenden. De voorwaarden voor (her)gebruik staan normaliter in de beschrijving van het betreffende stuk. Bij ‘Licentie’ wordt zoveel mogelijk de licentie genoemd die op het werk van toepassing is. De meest gebruikten zijn:

  • PDM (Publiek Domein): het werk is niet langer beschermd door het auteursrecht. Het valt onder het Publiek Domein en kan daarmee door iedereen voor alle doeleinden gebruikt worden
  • CC0 (Publiek Domein): het werk viel onder het auteursrecht van Naturalis, maar Naturalis heeft hier afstand van gedaan. Het werk is daarmee toegewezen aan het publieke domein en kan door iedereen voor alle doeleinden gebruikt worden.
  • CC-BY: het werk valt nog onder het auteursrecht. De auteursrechthebbende staat hierbij ook vermeld. Het werk mag gedeeld en bewerkt worden, mits de maker van het werk vermeld wordt

Neem bij twijfel over wat je wel of niet mag doen met een bepaald werk altijd contact met ons op.

Naturalis zet zich in de herkomst en de rechthebbenden van werken te achterhalen. Desondanks kan het zijn dat er onjuistheden in voorkomen. Mocht je rechthebbende van een werk zijn en is dit niet als zodanig aangemerkt, dan horen wij dat graag. Neem dan contact met ons op via archief@naturalis.nl.

De gebruiker is aansprakelijk voor schending van rechten die rusten op de werken en vrijwaart Naturalis tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.

Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×